Recykling PET

Recykling PET. Korzyści dla środowiska

Recykling PET to mechaniczny sposób na przetapianie albo przekształcanie zużytych tworzyw sztucznych w granulat albo płatki PET. Firmy zajmujące się tą działalnością pozyskują tworzywa sztuczne, a następnie przetwarzają je. Dzięki temu ze środowiska naturalnego jest usuwana ogromna ilość butelek i innych plastikowych śmieci (więcej…)

Specyfika badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych

Specyfika badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) zaliczane są do grupy badań nieniszczących. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku elementów ferromagnetycznych, charakteryzuje się szybkim procesem przeprowadzenia badania. (więcej…)

Badania nieniszczące

Zastosowanie badań nieniszczących jako jednej z metod kontroli jakości

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing, w skrócie NDT) pozwalają na szczegółową ocenę stanu maszyn. Są wykorzystywane do wykrywania różnorodnych nieciągłości materiałowych, a także do oceny właściwości materiałów i pomiarów gabarytów bez powodowania jakichkolwiek modyfikacji ich właściwości użytkowych. Umożliwiają ocenę wprowadzanych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów i komponentów użytych do produkcji różnorodnych wyrobów. Obecnie są dość powszechnie przeprowadzane przy produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych. (więcej…)

badania ultradźwiękowe UT

Specyfika badań ultradźwiękowych UT

Badania ultradźwiękowe UT to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod badań wytrzymałościowych nieniszczących. Umożliwiają badanie stanu konstrukcji – jej trwałości, jakości oraz oceny bezpieczeństwa w sposób nieinwazyjny. Można uzyskać w ten sposób szereg cennych informacji na każdym etapie produkcji. (więcej…)

Zbiorniki ciśnieniowe

Substancje przechowywane w zbiornikach ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywane są do przechowywania różnorodnych substancji. To właśnie od specyfiki przechowywanej substancji w dużej mierze zależą parametry zbiorników, a także materiały użyte do ich produkcji. (więcej…)

Zbiorniki ciśnieniowe

Specyfika i zastosowanie zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w instalacjach pneumatycznych. Wykorzystywane są one stosunkowo powszechnie do różnego rodzaju zadań. W tym artykule skupimy się więc na specyfice zasobników ciśnienia, przedstawiając ich przykładowe sposoby zastosowania. (więcej…)

Badania nieniszczące

Specyfika i rodzaje badań nieniszczących konstrukcji stalowych

Badania nieniszczące odgrywają bardzo dużą rolę w procesie kontroli jakości konstrukcji stalowych i oceny ich stanu technicznego. Przeprowadzane są w certyfikowanych laboratoriach przez profesjonalistów odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania i opracowanie szczegółowych wyników i wniosków. (więcej…)

tokarki specjalistyczne

Obróbka metali metodą toczenia

Toczeniem określamy specyficzny rodzaj obróbki wiórowej, która polega na usuwaniu nadmiaru materiału (najczęściej w postaci wiór). Stosowany jest podczas obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów o kształcie bryły obrotowej. Podczas toczenia metali poszczególne warstwy materiału oddzielane są przy pomocy noża tokarskiego w celu uzyskania pożądanego kształtu. (więcej…)

Jak transportować maszyny podczas relokacji

Jak transportować maszyny podczas relokacji?

Podczas prac związanych z relokacją należy zadbać nie tylko o właściwy demontaż poszczególnych maszyn czy całych linii przemysłowych, ale również załadunek, transport i rozładunek. Organizacja transportu relokowanych maszyn zależy od wielu czynników, do których zaliczamy m.in. odległość, na jaką będą one transportowane, a także wielkość i specyfikę przewożonych urządzeń. Nieco inaczej organizowana jest relokacja maszyn w ramach jednego zakładu oraz przeprowadzki do nowego miejsca oddalonego o kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów od pierwotnej siedziby. W obu przypadkach kluczowe znaczenie odgrywa odpowiednie zaplecze techniczne. (więcej…)

Śrutowanie konstrukcji stalowych

Specyfika śrutowania konstrukcji stalowych

Zwieńczeniem każdego procesu tworzenia konstrukcji stalowych jest finałowa obróbka poszczególnych elementów. Do jednej z najważniejszych prac końcowych zaliczamy śrutowanie. Wykonywane jest m.in. bezpośrednio przed nałożeniem farby na stal lub przed galwanizacją stali. (więcej…)