piaskowanie

Charakterystyka stalowych zbiorników bezciśnieniowych

Do magazynowania wody pitnej służą specjalne zbiorniki bezciśnieniowe. Są to naczynia produkowane z blachy stalowej, o zamkniętej konstrukcji i mające połączenie z atmosferą. Więcej o nich w naszym wpisie. (więcej…)

cięcie plazmą

Cięcie plazmą bez tajemnic

Cięcie plazmą jest jedną z nowocześniejszych metod obróbki różnego rodzaju materiałów, w tym:

  • stali czarnej,
  • stali nierdzewnej,
  • aluminium.

W tej metodzie obróbki wykorzystuje się zjonizowaną materię, przypominającą gaz, która przewodzi prąd elektryczny. Gdy natężenie prądu osiągnie odpowiednio wysoką wartość, plazma emituje energię w postaci światła oraz ciepła. Sprawdź, co warto wiedzieć o cięciu plazmą. (więcej…)

piaskowanie

Piaskowanie jako proces technologiczny

Piaskowanie jest procesem technologicznym, stanowiącym doskonałą alternatywę dla szlifowania. Pozwala w sposób bardzo dokładny i precyzyjny odczyścić daną powierzchnię, bez jej uszkadzania. Na czym polega? (więcej…)

badania nieniszczące

Badania wizualne VT jako element oceny jakości obiektu

Badania nieniszczące wykonuje się w celu wykrycia nieciągłości materiału. Wykrywane są takie wady jak ubytki korozyjne, pęknięcia, wtrącenia, pustki, szczeliny czy odwarstwienia metalu. Dokonuje się oceny oraz pomiaru tworzywa. Nie powodują one zmian właściwości użytkowych obiektu. Do grupy tych badań zalicza się badania wizualne VT, polegające na obserwacji danej powierzchni.  (więcej…)

zbiornik ciśnieniowy

Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe służą do magazynowania sprężonych czynników roboczych, np. powietrza lub gazów neutralnych. Pozwalają również na stabilizację ciśnienia w całej instalacji. Jak są zbudowane i gdzie dokładnie się z nich korzysta? (więcej…)

Zbiorniki ciśnieniowe

Śrutowanie konstrukcji stalowych. Przebieg procesu

Śrutowanie to jedna z popularnych metod obróbki konstrukcji stalowych. Korzysta się z niej w celu zwiększenia trwałości metalu oraz poprawy jego wyglądu. W procesie śrutowania wykorzystywany jest strumień powietrza wzbogacony o twarde cząsteczki. To właśnie dzięki nim możliwe jest dokładne oczyszczenie elementów stalowych oraz modyfikacja ich właściwości. Jak przebiega śrutowanie i jakie są jego zalety? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury. (więcej…)

badania nieniszczące

Popularne metody badań nieniszczących

Badania nieniszczące pozwalają określić trwałość i wytrzymałość danego materiału lub konstrukcji bez ingerencji w jego strukturę. Są one zlecane przez inwestorów, którzy szukają tworzywa, które będzie oferowało odpowiednie właściwości fizykochemiczne podczas realizacji danej inwestycji. Dane powstałe podczas takich badań pozwalają prognozować trwałość konstrukcji stworzonej z danego materiału, ale także jego gęstości czy rozległości obecnych uszkodzeń.  (więcej…)

skrawanie

Obróbka skrawaniem i jej znaczenie dla przemysłu

Obróbka skrawaniem jest jedną z części składowych procesu wytwarzania elementów urządzeń technicznych. Jej znaczenie dla nowoczesnej gospodarki jest bardzo duże. (więcej…)

stal

Na czym polega azotowanie stali?

Stal jest powszechnie używanym w przemyśle stopem metali. W jej skład wchodzą węgiel i żelazo, a także inne metale, takie jak: mangan, chrom, nikiel, miedź, wolfram, molibden i tytan, a ponadto tlen, azot, siarka i zanieczyszczenia będące wtrąceniami niemetalicznymi tlenków siarki i fosforu. By nadać stali konkretne właściwości i stworzyć stop odporny na korozje oraz wytrzymały na uszkodzenia należy wykonać azotowanie. Dowiedzmy się, czym ono jest. (więcej…)

badania nieniszczące

Badania magnetyczno-proszkowe – podstawowa metoda badań nieniszczących

W procesie bieżącej obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych bardzo ważne jest przeprowadzanie regularnych badań, które pozwalają na ocenę ich stanu. Najczęściej do tego zadania używane są badania nieniszczące, a przykładem takich testów jest metoda magnetyczno-proszkowa. Na czym ona polega i gdzie znajdzie swoje zastosowanie? (więcej…)