Jak transportować maszyny podczas relokacji

Jak transportować maszyny podczas relokacji?

Podczas prac związanych z relokacją należy zadbać nie tylko o właściwy demontaż poszczególnych maszyn czy całych linii przemysłowych, ale również załadunek, transport i rozładunek. Organizacja transportu relokowanych maszyn zależy od wielu czynników, do których zaliczamy m.in. odległość, na jaką będą one transportowane, a także wielkość i specyfikę przewożonych urządzeń. Nieco inaczej organizowana jest relokacja maszyn w ramach jednego zakładu oraz przeprowadzki do nowego miejsca oddalonego o kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów od pierwotnej siedziby. W obu przypadkach kluczowe znaczenie odgrywa odpowiednie zaplecze techniczne.

Relokacja maszyn z zastosowaniem transportu drogowego

Bardzo często podczas relokacji maszyn istnieje konieczność skorzystania z transportu drogowego. W takim przypadku zwykle niezbędne jest zastosowanie wyspecjalizowanych naczep przystosowanych do przewożenia ładunków o określonej wielkości i ciężkości. W wyjątkowych przypadkach używane są specjalne moduły, które łączone ze sobą tworzą platformę, pozwalającą na uniesienie bardzo dużego ładunku.

Oprócz doboru odpowiedniego środka transportu należy też pamiętać o kilku istotnych wymaganiach związanych z relokacją maszyn.

  • Przede wszystkim należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia na transport w kraju lub za granicą.
  • Załadunek maszyn powinien odbywać się z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu.
  • Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie maszyn na czas transportu. Niekiedy niezbędne jest nawet wykonanie specjalnej konstrukcji do przewiezienia danego elementu.
  • Podczas organizacji transportu należy uwzględnić również ewentualną konieczność przeładunku.

Współczesne firmy specjalizujące się w relokacji maszyn posiadają nowoczesne zaplecze techniczne oraz niezbędne środki transportu, które umożliwiają sprawny i bezpieczny przewóz ładunku. Zapewniają fachową obsługę nie tylko na etapie przewozu maszyn, ale również przy pakowaniu, zabezpieczaniu, załadunku oraz późniejszego rozładunku i ponownego montażu na nowym miejscu.

Śrutowanie konstrukcji stalowych

Specyfika śrutowania konstrukcji stalowych

Zwieńczeniem każdego procesu tworzenia konstrukcji stalowych jest finałowa obróbka poszczególnych elementów. Do jednej z najważniejszych prac końcowych zaliczamy śrutowanie. Wykonywane jest m.in. bezpośrednio przed nałożeniem farby na stal lub przed galwanizacją stali. (więcej…)

Relokacja maszyn

Bezpieczeństwo podczas relokacji maszyn

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z relokacją maszyn na niewielkie odległości, czy przeprowadzane jest przeniesienie całej linii przemysłowej na dalekie odległości, zawsze priorytetową kwestię odgrywa bezpieczeństwo – zarówno przenoszonego sprzętu, jak i pracowników biorących udział w przedsięwzięciu, a także osób postronnych, które mogą znajdować się w otoczeniu. (więcej…)

Badania nieniszczące

Specyfika i rodzaje badań nieniszczących konstrukcji stalowych

Badania nieniszczące odgrywają bardzo dużą rolę w procesie kontroli jakości konstrukcji stalowych i oceny ich stanu technicznego. Przeprowadzane są w certyfikowanych laboratoriach przez profesjonalistów odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania i opracowanie szczegółowych wyników i wniosków.

(więcej…)

Relokacja maszyn

Dlaczego warto wynająć profesjonalną firmę do relokacji maszyn?

Relokacja maszyn, linii przemysłowych i całych zakładów produkcyjnych to bardzo duże i skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga sporej wiedzy, zasobów technicznych i precyzyjnego przygotowania organizacyjnego. W skrócie opiera się na trzech podstawowych etapach, czyli demontażu, przetransportowaniu i montażu w nowym miejscu. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku przede wszystkim przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niezbędne umiejętności i staranność fachowców uczestniczących na każdym z etapów procesu relokacji.

(więcej…)