Specyfika badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych

Specyfika badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) zaliczane są do grupy badań nieniszczących. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku elementów ferromagnetycznych, charakteryzuje się szybkim procesem przeprowadzenia badania. (więcej…)

Badania nieniszczące

Zastosowanie badań nieniszczących jako jednej z metod kontroli jakości

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing, w skrócie NDT) pozwalają na szczegółową ocenę stanu maszyn. Są wykorzystywane do wykrywania różnorodnych nieciągłości materiałowych, a także do oceny właściwości materiałów i pomiarów gabarytów bez powodowania jakichkolwiek modyfikacji ich właściwości użytkowych. Umożliwiają ocenę wprowadzanych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów i komponentów użytych do produkcji różnorodnych wyrobów. Obecnie są dość powszechnie przeprowadzane przy produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych. (więcej…)

badania ultradźwiękowe UT

Specyfika badań ultradźwiękowych UT

Badania ultradźwiękowe UT to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod badań wytrzymałościowych nieniszczących. Umożliwiają badanie stanu konstrukcji – jej trwałości, jakości oraz oceny bezpieczeństwa w sposób nieinwazyjny. Można uzyskać w ten sposób szereg cennych informacji na każdym etapie produkcji. (więcej…)

Zbiorniki ciśnieniowe

Substancje przechowywane w zbiornikach ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywane są do przechowywania różnorodnych substancji. To właśnie od specyfiki przechowywanej substancji w dużej mierze zależą parametry zbiorników, a także materiały użyte do ich produkcji. (więcej…)

Zbiorniki ciśnieniowe

Specyfika i zastosowanie zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w instalacjach pneumatycznych. Wykorzystywane są one stosunkowo powszechnie do różnego rodzaju zadań. W tym artykule skupimy się więc na specyfice zasobników ciśnienia, przedstawiając ich przykładowe sposoby zastosowania. (więcej…)

Badania nieniszczące

Specyfika i rodzaje badań nieniszczących konstrukcji stalowych

Badania nieniszczące odgrywają bardzo dużą rolę w procesie kontroli jakości konstrukcji stalowych i oceny ich stanu technicznego. Przeprowadzane są w certyfikowanych laboratoriach przez profesjonalistów odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania i opracowanie szczegółowych wyników i wniosków. (więcej…)

tokarki specjalistyczne

Obróbka metali metodą toczenia

Toczeniem określamy specyficzny rodzaj obróbki wiórowej, która polega na usuwaniu nadmiaru materiału (najczęściej w postaci wiór). Stosowany jest podczas obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów o kształcie bryły obrotowej. Podczas toczenia metali poszczególne warstwy materiału oddzielane są przy pomocy noża tokarskiego w celu uzyskania pożądanego kształtu. (więcej…)

Jak transportować maszyny podczas relokacji

Jak transportować maszyny podczas relokacji?

Podczas prac związanych z relokacją należy zadbać nie tylko o właściwy demontaż poszczególnych maszyn czy całych linii przemysłowych, ale również załadunek, transport i rozładunek. Organizacja transportu relokowanych maszyn zależy od wielu czynników, do których zaliczamy m.in. odległość, na jaką będą one transportowane, a także wielkość i specyfikę przewożonych urządzeń. Nieco inaczej organizowana jest relokacja maszyn w ramach jednego zakładu oraz przeprowadzki do nowego miejsca oddalonego o kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów od pierwotnej siedziby. W obu przypadkach kluczowe znaczenie odgrywa odpowiednie zaplecze techniczne. (więcej…)

Śrutowanie konstrukcji stalowych

Specyfika śrutowania konstrukcji stalowych

Zwieńczeniem każdego procesu tworzenia konstrukcji stalowych jest finałowa obróbka poszczególnych elementów. Do jednej z najważniejszych prac końcowych zaliczamy śrutowanie. Wykonywane jest m.in. bezpośrednio przed nałożeniem farby na stal lub przed galwanizacją stali. (więcej…)

Relokacja maszyn

Bezpieczeństwo podczas relokacji maszyn

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z relokacją maszyn na niewielkie odległości, czy przeprowadzane jest przeniesienie całej linii przemysłowej na dalekie odległości, zawsze priorytetową kwestię odgrywa bezpieczeństwo – zarówno przenoszonego sprzętu, jak i pracowników biorących udział w przedsięwzięciu, a także osób postronnych, które mogą znajdować się w otoczeniu. (więcej…)