badania nieniszczące

Badania wizualne VT jako element oceny jakości obiektu

Badania nieniszczące wykonuje się w celu wykrycia nieciągłości materiału. Wykrywane są takie wady jak ubytki korozyjne, pęknięcia, wtrącenia, pustki, szczeliny czy odwarstwienia metalu. Dokonuje się oceny oraz pomiaru tworzywa. Nie powodują one zmian właściwości użytkowych obiektu. Do grupy tych badań zalicza się badania wizualne VT, polegające na obserwacji danej powierzchni.  (więcej…)

zbiornik ciśnieniowy

Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe służą do magazynowania sprężonych czynników roboczych, np. powietrza lub gazów neutralnych. Pozwalają również na stabilizację ciśnienia w całej instalacji. Jak są zbudowane i gdzie dokładnie się z nich korzysta? (więcej…)

Zbiorniki ciśnieniowe

Śrutowanie konstrukcji stalowych. Przebieg procesu

Śrutowanie to jedna z popularnych metod obróbki konstrukcji stalowych. Korzysta się z niej w celu zwiększenia trwałości metalu oraz poprawy jego wyglądu. W procesie śrutowania wykorzystywany jest strumień powietrza wzbogacony o twarde cząsteczki. To właśnie dzięki nim możliwe jest dokładne oczyszczenie elementów stalowych oraz modyfikacja ich właściwości. Jak przebiega śrutowanie i jakie są jego zalety? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury. (więcej…)

badania nieniszczące

Popularne metody badań nieniszczących

Badania nieniszczące pozwalają określić trwałość i wytrzymałość danego materiału lub konstrukcji bez ingerencji w jego strukturę. Są one zlecane przez inwestorów, którzy szukają tworzywa, które będzie oferowało odpowiednie właściwości fizykochemiczne podczas realizacji danej inwestycji. Dane powstałe podczas takich badań pozwalają prognozować trwałość konstrukcji stworzonej z danego materiału, ale także jego gęstości czy rozległości obecnych uszkodzeń.  (więcej…)

skrawanie

Obróbka skrawaniem i jej znaczenie dla przemysłu

Obróbka skrawaniem jest jedną z części składowych procesu wytwarzania elementów urządzeń technicznych. Jej znaczenie dla nowoczesnej gospodarki jest bardzo duże. (więcej…)

stal

Na czym polega azotowanie stali?

Stal jest powszechnie używanym w przemyśle stopem metali. W jej skład wchodzą węgiel i żelazo, a także inne metale, takie jak: mangan, chrom, nikiel, miedź, wolfram, molibden i tytan, a ponadto tlen, azot, siarka i zanieczyszczenia będące wtrąceniami niemetalicznymi tlenków siarki i fosforu. By nadać stali konkretne właściwości i stworzyć stop odporny na korozje oraz wytrzymały na uszkodzenia należy wykonać azotowanie. Dowiedzmy się, czym ono jest. (więcej…)

badania nieniszczące

Badania magnetyczno-proszkowe – podstawowa metoda badań nieniszczących

W procesie bieżącej obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych bardzo ważne jest przeprowadzanie regularnych badań, które pozwalają na ocenę ich stanu. Najczęściej do tego zadania używane są badania nieniszczące, a przykładem takich testów jest metoda magnetyczno-proszkowa. Na czym ona polega i gdzie znajdzie swoje zastosowanie? (więcej…)

Zasada działania PT

Badania penetracyjne (PT). Zakres stosowania

Wiele ważnych dla świata odkryć zostało dokonanych przez przypadek. Nieco ponad 100 lat temu pracownik jednej z firm chciał oczyścić metalową powierzchnię po obróbce. Wysypał na powierzchnię zeszlamowaną kredę, która przy okazji ujawniła lokalizację większych uszkodzeń. Tę metodę nazwano badaniem penetracyjnym i jest ona narzędziem diagnostycznym, które pozwala wykryć usterki, zanim stają się widoczne.  (więcej…)

Demontaż maszyn

Demontaż maszyn krok po kroku

Transport wielkogabarytowych maszyn produkcyjnych zawsze stanowi wielkie przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie angażujące umiejętności i wiedzę wielu osób o bardzo zróżnicowanych zawodach i kompetencjach. Wśród nich można spotkać inżynierów, mechaników, elektryków czy hydraulików. Niejednokrotnie przeniesieniu podlega nie tylko kilka pojedynczych maszyn, ale cały zakład. Pierwszym etapem realizacji takiego projektu musi być odpowiednio przemyślany i zaplanowany demontaż maszyn oraz ich odpowiednie zabezpieczenie. Niejednokrotnie potrzebna przy tym zadaniu jest współpraca producentów maszyn, najlepiej znających ich budowę.  Cały proces demontażu trzeba zaplanować tak, by odbywał się możliwie sprawnie i szybko, aby przedsiębiorca nie odczuł kosztów związanych z przestojem pracy. 
(więcej…)

Piaskowanie

Piaskowanie konstrukcji stalowych. Przebieg procesu

Piaskowanie konstrukcji stalowych to proces czyszczenia oraz przekształcania powierzchni stali za pomocą uderzeń piasku (lub innego ścierniwa) rozpylanego w strumieniu sprężonego powietrza lub cieczy. Procedura ta pozwala dokładnie oczyścić wierzchnią warstwę metalu, która zostaje wyrównana, a jej struktura staje się nieco szorstka. Tak przygotowana powierzchnia doskonale nadaje się do malowania. (więcej…)