badania nieniszczące

Badania magnetyczno-proszkowe – podstawowa metoda badań nieniszczących

W procesie bieżącej obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych bardzo ważne jest przeprowadzanie regularnych badań, które pozwalają na ocenę ich stanu. Najczęściej do tego zadania używane są badania nieniszczące, a przykładem takich testów jest metoda magnetyczno-proszkowa. Na czym ona polega i gdzie znajdzie swoje zastosowanie? (więcej…)

Zasada działania PT

Badania penetracyjne (PT). Zakres stosowania

Wiele ważnych dla świata odkryć zostało dokonanych przez przypadek. Nieco ponad 100 lat temu pracownik jednej z firm chciał oczyścić metalową powierzchnię po obróbce. Wysypał na powierzchnię zeszlamowaną kredę, która przy okazji ujawniła lokalizację większych uszkodzeń. Tę metodę nazwano badaniem penetracyjnym i jest ona narzędziem diagnostycznym, które pozwala wykryć usterki, zanim stają się widoczne.  (więcej…)

Demontaż maszyn

Demontaż maszyn krok po kroku

Transport wielkogabarytowych maszyn produkcyjnych zawsze stanowi wielkie przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie angażujące umiejętności i wiedzę wielu osób o bardzo zróżnicowanych zawodach i kompetencjach. Wśród nich można spotkać inżynierów, mechaników, elektryków czy hydraulików. Niejednokrotnie przeniesieniu podlega nie tylko kilka pojedynczych maszyn, ale cały zakład. Pierwszym etapem realizacji takiego projektu musi być odpowiednio przemyślany i zaplanowany demontaż maszyn oraz ich odpowiednie zabezpieczenie. Niejednokrotnie potrzebna przy tym zadaniu jest współpraca producentów maszyn, najlepiej znających ich budowę.  Cały proces demontażu trzeba zaplanować tak, by odbywał się możliwie sprawnie i szybko, aby przedsiębiorca nie odczuł kosztów związanych z przestojem pracy. 
(więcej…)

Piaskowanie

Piaskowanie konstrukcji stalowych. Przebieg procesu

Piaskowanie konstrukcji stalowych to proces czyszczenia oraz przekształcania powierzchni stali za pomocą uderzeń piasku (lub innego ścierniwa) rozpylanego w strumieniu sprężonego powietrza lub cieczy. Procedura ta pozwala dokładnie oczyścić wierzchnią warstwę metalu, która zostaje wyrównana, a jej struktura staje się nieco szorstka. Tak przygotowana powierzchnia doskonale nadaje się do malowania. (więcej…)

stal

Jakie zbiorniki są wykonywane ze stali?

Zbiorniki ze stali to zbiorniki dedykowane dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz hutniczego. Do ich produkcji stosuje się specjalnego rodzaju stal: stal kwasoodporną. Czym się charakteryzuje? (więcej…)

znak

Próba udarności. Co to takiego?

Doskonałym sposobem na sprawdzenie wytrzymałości konkretnego materiału na pękanie jest  próba udarności. Polega ona na uderzeniu spadającym młotem wahadłowym w materiał, a tak zwaną udarność materiału, mierzy się w jednostce zwanej dżulem. Pomiar energii złamania uzyskuje się przez sprawdzenie próbki, która jest oparta swobodnie na dwóch końcach i ma nacięty karb. W jaki sposób dokładnie przeprowadzane jest badanie? (więcej…)

ogien

Obróbka cieplno-chemiczna metali. Charakterystyka

Metale to rodzaj materiału, bez którego nie sposób sobie wyobrazić jakąkolwiek produkcję przemysłową. To z tworzyw takich jak stal czy żelazo powstają solidne konstrukcje wykorzystywane w budownictwie, przemyśle maszynowym, spożywczym, papierniczym i wielu innych. Aby było to możliwe, metal trzeba poddać obróbce cieplno-chemicznej. Zobacz, na czym ona polega i jak się ją wykonuje. (więcej…)

Recykling PET

Recykling PET. Korzyści dla środowiska

Recykling PET to mechaniczny sposób na przetapianie albo przekształcanie zużytych tworzyw sztucznych w granulat albo płatki PET. Firmy zajmujące się tą działalnością pozyskują tworzywa sztuczne, a następnie przetwarzają je. Dzięki temu ze środowiska naturalnego jest usuwana ogromna ilość butelek i innych plastikowych śmieci (więcej…)

Specyfika badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych

Specyfika badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) zaliczane są do grupy badań nieniszczących. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku elementów ferromagnetycznych, charakteryzuje się szybkim procesem przeprowadzenia badania. (więcej…)

Badania nieniszczące

Zastosowanie badań nieniszczących jako jednej z metod kontroli jakości

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing, w skrócie NDT) pozwalają na szczegółową ocenę stanu maszyn. Są wykorzystywane do wykrywania różnorodnych nieciągłości materiałowych, a także do oceny właściwości materiałów i pomiarów gabarytów bez powodowania jakichkolwiek modyfikacji ich właściwości użytkowych. Umożliwiają ocenę wprowadzanych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów i komponentów użytych do produkcji różnorodnych wyrobów. Obecnie są dość powszechnie przeprowadzane przy produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych. (więcej…)