Laboratorium badań wytrzymałościowych i nieniszczących

Pracownicy Elana PET zajmują się zarówno budową maszyn, konstrukcji stalowych, jak i oceną ich stanu technicznego. Prowadzimy laboratorium, w którym wykonujemy szereg specjalistycznych badań niszczących oraz badań nieniszczących. Zatrudniamy zespół certyfikowanych specjalistów odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań nieniszczących, w tym badań rentgenowskich RT, badań ultradźwiękowych UT czy badań penetracyjnych PT. Wykonujemy ponadto badania wizualne VT, badania magnetyczno-proszkowe MT oraz wiele innych badań służących wykryciu wad wykonawczych i eksploatacyjnych. Uzupełnieniem zakresu działalności są badania niszczące, takie jak próba udarności oraz próba rozciągania.

 

Badania wytrzymałościowe wykonujemy też w celu sprawdzenia jakości oraz niezawodności maszyn i konstrukcji stalowych własnej produkcji.

 

 

Badania nieniszczące i niszczące – zakres usług:

Wykonujemy:

Badania nieniszczące:

 • RT – Badania radiograficzne,

 • UT – badania ultradźwiękowe,

 • PT – badania penetracyjne,

 • MT – badania magnetyczno-proszkowe,

 • VT – badania wizualne,

 • UTT – ultradźwiękowy pomiar grubości grubościomierzem i defektoskopem.

Oferujemy dojazd do klienta, lub przyjęcie próbek w naszym laboratorium, przeprowadzenie badania oraz opracowanie wyników.

Badania niszczące (własności mechanicznych) (wykonywane tylko w laboratorium):

 • Próba udarności,

 • Próba zginania (w temperaturze otoczenia),

 • Statyczna próba rozciągania,

 • Pomiar twardości,

 • Badanie metalogrficzne, makroskopowe.

Egzaminy kwalifikacyjne

Zakres naszych usług obejmuje również:

Egzaminy kwalifikacyjne spawaczy wg PN-EN ISO 9606-1:2014 oraz PN-EN-287-1:2011

Egzaminy kwalifikacyjne operatorów urządzeń spawalniczych wg PN-EN ISO 14732:2014

Kwalifikowanie technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1:2008

Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie oraz wyposażenie badawcze, możemy Państwu pomóc w rozwiązywaniu problemów technicznych w czasie inwestycji i eksploatacji:

– w ocenie stanu technicznego urządzeń podlegających pod UDT,
– w ocenie obiektów technicznych tj. kominy stalowe, rurociągi, zbiorniki.

Nasze laboratorium posiada bardzo dobrze rozwinięte zaplecze techniczne, które umożliwia wykonywanie kompleksowych prac: inwestycyjnych, montażowych, remontowych i regeneracyjnych.

Posiadamy uznanie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz TÜV Rheinland Polska.Zapraszamy do współpracy!

Artur Łukomski
tel. 56 / 656 24 04 , kom. 692 442 927, a.lukomski@elanapet.pl

Marcin Nadratowski
tel. 56 / 656 13 19 , kom. 692 442 924, m.nadratowski@elanapet.pl