BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE i NIENISZCZĄCE

Badania penetracyjne, rentgenowskie, ultradźwiękowe itd. – zakres usług

Szeroka oferta skrupulatnie wykonywanych badań nieniszczących i niszczących pozwala na szczegółową ocenę stanu maszyn. Dysponujemy wyposażonym w nowoczesne urządzenia diagnostyczne laboratorium, w którym dokonujemy drobiazgowych prób i badań.

Badania nieniszczące:

 • RT – Badania radiograficzne,

 • UT – badania ultradźwiękowe,

 • PT – badania penetracyjne,

 • MT – badania magnetyczno-proszkowe,

 • VT – badania wizualne,

 • UTT – ultradźwiękowy pomiar grubości grubościomierzem i defektoskopem.

Oferujemy dojazd do klienta, lub przyjęcie próbek w naszym laboratorium, przeprowadzenie badania oraz opracowanie wyników.

Badania niszczące (własności mechanicznych) (wykonywane tylko w laboratorium):

 • próba udarności,

 • próba zginania (w temperaturze otoczenia),

 • statyczna próba rozciągania,

 • pomiar twardości,

 • badanie metalogrficzne, makroskopowe.

Ekspertyza techniczna

Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie oraz wyposażenie badawcze, możemy Państwu pomóc w rozwiązywaniu problemów technicznych w czasie inwestycji i eksploatacji:

– w ocenie stanu technicznego urządzeń podlegających pod UDT,
– w ocenie obiektów technicznych tj. kominy stalowe, rurociągi, zbiorniki.

Nasze laboratorium posiada bardzo dobrze rozwinięte zaplecze techniczne, które umożliwia wykonywanie kompleksowych prac: inwestycyjnych, montażowych, remontowych i regeneracyjnych.

 Zapraszamy do współpracy!

Artur Łukomski
tel. 56 / 656 24 04 , kom. 692 442 927, a.lukomski@elanapet.pl