MT – Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe MT są metodą umożliwiającą wykrywanie niezgodności powierzchniowych oraz do 2 mm pod powierzchnią. Metoda MT opiera się na działaniu procesów magnetycznych. Zastosowanie znajduje w przypadku elementów ferromagnetycznych, charakteryzuje się szybkim procesem przeprowadzenia badania. Przykładowe niezgodności wykrywalne: pęknięcia powierzchniowe.