RT – Badania radiograficzne

Badania radiograficzne RT są jedną z podstawowych metod badań nieniszczących umożliwiających wykrywanie niezgodności znajdujących się wewnątrz spoiny lub odlewu. Metoda RT opiera się na działaniu promieniowania rentgenowskiego, co umożliwia uzyskanie obrazu badanego elementu na kliszy radiograficznej. Przykładowe wady wykrywane: pęknięcia, żużle, porowatości, przyklejenia, braki przetopu.