UT – Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe UT są bardzo popularną metodą badań nieniszczących, umożliwiających podobnie jak radiografia wykrywanie niezgodności wewnętrznych elementu badanego. Metoda UT opiera się na oddziaływaniu fal ultradźwiękowych, które odbijają się od nieciągłości znajdujących się w badanym elemencie. Przykładowe wady wykrywane: pęknięcia, rozwarstwienia, braki przetopu.