Badanie metalograficzne, makroskopowe

Badanie metalograficzne, makroskopowe – badanie polegające na obserwacji okiem nieuzbrojonym lub za pomocą lupy, specjalnie przygotowanych (wyszlifowanych oraz wytrawionych odczynnikiem Adler’a) zgładów próbek spawalniczych w celu wykrycia niezgodności oraz ocenie jakości elementu.