Pomiar twardości

Pomiar twardości – jak sama nazwa wskazuje, próba polegająca na sprawdzeniu twardości danego metalu metodą Vickers’a, co umożliwia np. zestawienie otrzymanego wyniku z atestem materiałowym.