Próba udarności

Próba udarności – polega na sprawdzeniu odporności materiału na pękanie przy dynamicznym obciążeniu. Do badania używa się urządzenia o nazwie Młot Charpy’ego.