Próba zginania (w temperaturze otoczenia)

Próba zginania (w temperaturze otoczenia) – badanie polegające na zgięciu próbki za pomocą specjalnej maszyny wytrzymałościowej, dzięki czemu można określić odporność na zginanie w przypadku rozciągnięcia zarówno lica jak i grani.