UTT – Ultradźwiękowy pomiar grubości grubościomierzem i defektoskopem

Badania UTT są metodą umożliwiającą pomiar grubości badanego elementu. Dzięki przeprowadzeniu badania można ocenić poziom wyeksploatowania danego elementu, poprzez ocenę zaawansowania ubytków, postępującej korozji itp.